Balčik

Balčik je vzdálen 35 km severně od letoviska Varna a 7 km jihozápadně od letoviska Albena. Je jedno z nejstarších měst na černomorském pobřeží a rozkládá se terasovitě v kopcích nad menším zálivem. Římský básník Ovidius obdivoval jeho krásu a nazval ho Bílým městem, což platí i dnes díky mnoha domům postaveným z bílého kamene a díky unikátním bílým pískovcovým skalám, které obklopují město. Nejnavštěvovanější atrakcí je letní sídlo rumunské královny Marie. Balčik si zachoval atmosféru černomorského přístavního městečka s bulharskými cenami a přátelskými obyvateli a je jen málo dotčen mezinárodním cestovním ruchem. Blačik má proslavenou písečnou pláž s pozvolným vstupem do moře. U další menší pláže v jižní části města se nachází tobogan.

Historie

Místo bylo poprvé osídleno v 5. století před Kristem. Tenkrát bylo toto osídlení nazýváno Kmuni nebo Krounoi podle řeckého slova pramen, díky množství krasových pramenů. Později bylo přejmenováno na Dionisopolis podle Dia, řeckého boha vína a zpěvu. Dle jedné teorie dostalo město toto jméno po tom, co byla socha Dionisa stržena mořem. Tvář boha Dia byla zobrazena na mincích, které tu byly raženy. Město bylo důležitým centrem severního černomořského pobřeží. Později bylo město začleněno k bulharskému území. Ve 13. - 14. století n.l. bylo opevněno a nazváno Dzihna Bair. Zároveň dostalo své současné jméno Balčik. Po Krimské válce (1853-1856) město vzkvétalo a bylo důležitým obchodním místem. Po balkánské válce, která skončila r. 1913 bylo zabráno Rumunskem. Rumunská královna Maria byla ohromena přírodní krásou tohoto místa a vybudovala si tu letní sídlo, botanickou zahradu, kapli a vilu pro rumusnké aristrokraty. Balčik se stal luxusním letoviskem. Po r. 1940 byl Balčik zase připojen k Bulharsku.

Zajímavosti

Největším lákadlem pro turisty jsou botanické zahrady, které jsou největší a nejrozmanitější na balkáně. Město také přitahuje turisty svým starobylým duchem, který se odráží v příkrých klikatých uličkách a domech postavených z kamení a nepálených cihel. Palácový komplex sestává z centrálního paláce s vysokou věží, množství budov, terasovitého parku, letních domů z kamení podepřených mohutnými kamennými sloupy, tak aby z nich byl výhled na moře. Také je tu k vidění trůn pod prastarým stromem, pod kterým královna Marie ráda pozorovala západy slunce. Dále malá kaple, kde je uloženo její srdce. V botanické zahradě je přes 3000 vzácných exotických rostlin a je využívána pro výuku na Sofijské Universitě. Také je tu etnografické muzeum a zajímavé městké muzeum, galerie umění a krásný kostel sv. Nikoly. Cílem hezké procházky může být také renesanční komplex se starou školou, která je dobře zachovaná. Pobřežní alej, která je 4 km dlouhá, je také hezké místo na procházku, stejně jako přístav nebo maličké uličky ve měste. 4 km za městem na východ je místo zvané Touzlata. Je znamé svým léčivým bahnem, které bylo hlavním důvodem pro vybudování bahenního centra s dvěma přilehlými jezery, ledovcového původu. 15 km od města na jihozápad je vesnička Obrochishte, známá zachovalým opevněním z otomanské nadvlády, které je srovnáváno s nádherami Bagdádu.

Ubytování

V Balčiku je mnoho hotelů, bungalovů na pobřeží a dva velké kempy – Sandrino kemp a Beliyat Bryag kemp. Také možnosti soukromého ubytovní.

Strava

Balčik nabízí několik velkých hotelových restaurací v centru a také mnoho malých restaurací a pobřežních stánků nabízejících mořské plody, pizzu, špagety a další druhy evropských jídel.

Doprava

Autobusem se dostanete do nedalekého města Dobrich, Varny a Albeny. Jsou tu také jako jinde soukromé minibusy, taxíky a vodní doprava do Varny a Albeny.