Nesebar

Město stvořené pro romantiky. Starobylá rybářská osada, dnes chráněná mezinárodní organizací UNESCO. Nesebar je strakce, kterou není možno v Bulharsku vynechat. Poloostrov, na němž se rozkládá staré město Nesebar, je spojeno s pevninou úzkou šíjí. Starý větrný mlýn postavený na přístupové cestě jakoby naznačoval, jak mimořádně romantické místo se skrývá za zachovalými kamennými hradbami.

Antické město s původním názvem Menabira původně obývali Trákové, Dórští Řekové, Římané. Středověk byl zase vyplněn ustavičnými boji mezi bulharským státem a Byzancí, a tak Nesebar přecházel z jedněch rukou do druhých. Každá z těchto kultur tu zanechala svoje hmatatelné stopy. Na poloostrově o rozloze pouhých dvou a půl čtverečních kilometrů bylo postupně vybudováno přes 40 chrámů, kterých se do dnes dochovalo dvanáct.

Jedinečnou atmosféru umocňují ruiny římských staveb, malebné dřevěné domy z 19.století a uzké kamenné uličky a nádherná přírodní kulisa, kterou tvoří moře.

Turistické informace: Nesebar