Veliko Tarnovo

Při návštěvě Bulharska nesmíte vynechat hlavní středověké město Veliko Tarnovo. Je to, jako by jste při návštěvě České republiky vynechali Prahu. Veliko Tarnovo se díky kombinaci zeměpisné polohy, přírodní scenérie a historických památek řadí mezi historicky a architektonicky nejvýznamnější místa v Evropě.

Údolí řeky Jantry dělí město na jednotlivé čtvrti.Středově opevnění tyčící se na masivu Carevec nad shluky starých domů protkaných prudkými úzkými uličkami, které jsou přilepeny ke skalám jako vlaštovčí hnízda. Uvnitř areálu hradu na kopci Carevec se nacházejí zříceniny carských paláců a kostelů.

V roce 1185 bylo Veliko Tarnovo vyhlášeno hlavním městem druhé bulharské říše. Vrcholné období si pak Veliko Tarnovi prožilo za vlády cara Ivana Asena II.. Hranice mocného a bohatého bulharského státu tehdy sahaly ke třem mořím – Černému, Egejskému a Jaderskému. Právě v této době byly v hlavním městě postaveny velkolepé paláce a množství chrámů, které dodnes uchovávají vzácné poklady bulharského středověkého umění. V roce 1393, po tříměsíční obraně pod vedením patriarchy Evtimího, padlo město i zbytek Bulharska pod tureckou nadvládu.

Po osvobození z tureckého jha v roce 1878 bylo Veliko Tarnovo vybráno, jako místo, kde Národní shromáždění vyhlásilo ústavu nově vzniklého samostatného Bulharska. Stejná symbolika a návaznost na to nejlepší z bulharských dějin byly použity ještě jednou v roce 1990. Několik měsíců po pádu komunistického režimu a po prvních svobodných volbách, se ve Veliko Tarnovo opět sešli poslanci všech stran nového parlamentu, aby podepsali novou ústavu a začali novou kapitolu bulharských dějin.

Z Veliko Tarnovo je jen kousek do vesnice Arbanasi, kde můžete vidět skanzen lidových řemesel a života z 19.století, a tři vyhlášené pravoslavné kláštery – Preobraženský, Drenovský a sv. Trojice.