Pohoří Strandža

Strandža (Strandzha nebo také Strandja, Stranja) je horský masiv v jihovýchodní části Bulharska, částečně přechází i na území Turecka. Nejvyšší vrchol pohoří Strandža je Mahya Dag (Mahiada) s 1031 metry. Tento vrchol leží na turecké straně, na bulharské straně je nejvyšší Golyamo Gradishte se 710 metry. Rozloha pohoří je přibližně deset tisíc km². Strandža je pravděpodobně nejméně prozkoumané a nejzachovalejší pohoří v Bulharsku. Nachází se tu spousta jeskyní (nejvíce v západní části) a také stopy po dávných obyvatelích tohoto pohoří (sochy, rytiny v kameni, thrácké oltáře a valy apod.).

bulharsko-turecké hranici. Její vody se klikatí panenskou přírodou v pohoří Strandža a vlévají se do Černého moře. Obzvláště nádherné je ústí řeky, řeka musí obkroužit dlouhý pobřežní pás písku předtím, než se dostane do moře. Čtyři kilometry severně od ústí řeky je letovisko Achtopol, a několik set metrů od jižního konce ústí je městečko Sinemorec.

Klimatické podmínky v pohoří Strandža značně ovlivňujě Černé moře, pohoří tvoří přechodovou oblast mezi vnitrozemím a pobřežím. Největší řeky v pohoří Strandža jsou Veleka a Rezovska (ta tvoří hraniční oblast mezi Tureckem a Bulharskem). Pohoří Strandža bylo roku 1995 vyhlášeno národním parkem, viz. Přírodní park Strandža.

Pohoří Strandža je území s největším množstvím ruin Thráckých oltářů a obětišť v Bulharsku. Toto území je také známo svou tradiční kulturou a zvyklostmi, například tanečníky nestináři. Pokud toužíte shlédnout z místní architektury a kultury co nejvíce, rozhodně navštivte vesničky Malko Tarnovo a Brashlyan.